اسپرینکلر پایین زن 68 درجه دارای تاییدیه آتش نشانی ساخت  کشور کره جنوبی

برچسب ها : اسپرینکلر , افشانه آب , اطفا حریق , SPRINKLER , FIRE SPRINKLER