اسپرینکلرهای آتش نشانی از لحاظ درجه حرارت به 5 درجه تقسیم میشود :

1- 57 درجه  با رنگ پالپ نارنجی

2- 68 درجه با رنگ پالپ قرمز

3- 79 درجه با رنگ پالپ زرد

4- 93 درجه با رنگ پالپ سبز

5- 141 درجه در موارد خاص با رنگ پالپ آبی

 بیشترین مصرف را اسپرینکلر 68 درجه دارد .

همچنین اسپرینکلرها از لحاظ ساختاری به 4 دسته تقسیم میشوند:

1- پایین زن

2- بالا زن

3- بغل زن

4- ترکیبی

بیشترین مورد استفاده مربوط به اسپرینکلر پایین زن می باشد.

در ضمن اسپرینکلرها در سایزهای 1/2 و 3/4 و 1 اینچ تولید میشود و پالپ آنها نیز در دو مدل برای اسپرینکلرهای واکنش سریع و اسپرینکلرهای واکنش استانداردتولید میشود که بیشترین مورد استفاده مربوط به اسپرینکلر با سایز 1/2 دارای پالپ واکنش سریع میباشد.

کارکرد اسپرینکلر نیز بسیار ساده است پشت اسپرینکلر آب تحت فشار قرار دارد زمانیکه حرارت به اسپرینکلر برسد پالپ اسپرینکلر میشکند و آب تحت فشار بصورت چتری و با فشار روی نقطه مورد نظر عملیات  اطفاء را انجام میدهد.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است