اجرای سیستم های  اعلام واطفاء حریق fm200 - co2- ig - aerosol - foam - addressable - conventi

عیب یابی و نگهداری انواع سیستم های اعلام حریق کانونشنال ایرانی و خارجی

تسلا - آریاک - سنس - ایمن گارد - سایان - زیتکس - زتا - سینکلن - سی تک - زایتون - جنت - بنتل - تایکو - نتی فایر - جی اس تی - تله تک - یونی پاس - 

عیب یابی و پروگرم و نگهداری سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر 

  - zeta - syncoln - teletek - ziton - horing - nsc - autronica - gst - 

و بقیه برند های موجود در بازار ایران در صورت اراِیه نرم افزار و کد دسترسی

عیب یابی و پروگرم انواع سیستم های ایر سمپلینگ 

semens - aire sens - vesda - ziton- wagner

micra 25 - micra 100 - vlf 250 - vlf 500 - 

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است